Quạt thông gió phòng tắm Onchyo BF12LHP10

240,000