Showing 1–12 of 29 results

-8%

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-35

3,600,000  3,320,000 
-16%
3,205,000  2,705,000 
-9%
3,435,000  3,110,000 
-12%
4,310,000  3,810,000 
-10%
8,679,000  7,780,000 
-25%
4,450,000  3,340,000 
-25%
6,150,000  4,615,000 
-25%
7,550,000  5,660,000 
-25%
9,600,000  7,200,000 
-10%

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

QUẠT HÚT XÁCH TAY SOFFNET SHT-20

2,000,000  1,800,000 
-20%

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

Quạt hút xách tay SOFFNET SHT-25

2,300,000  1,850,000 
-15%

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

QUẠT HÚT XÁCH TAY SOFFNET SHT-30

2,500,000  2,130,000