Máy nước nóng trực tiếp U – Series Panasonic DH-4US1VW (KHÔNG BƠM)

3,900,000  2,680,000