Showing 1–12 of 19 results

-8%

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-35

3,600,000  3,320,000 
-7%

QUẠT ĐẢO TRẦN CÔNG NGHIỆP

Quạt đảo trần công nghiệp Soffnet FCB-45

1,650,000  1,530,000 
-9%

QUẠT ĐẢO TRẦN CÔNG NGHIỆP

Quạt đảo trần công nghiệp Soffnet FCB-50

1,780,000  1,615,000 
-3%

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP

Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-50

1,750,000  1,700,000 
-3%

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP

Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-60

1,860,000  1,800,000 
-3%

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP

Quạt Đứng Công Nghiệp Soffnet Fs-65

1,960,000  1,900,000 
-4%

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP

Quạt Đứng Công Nghiệp Soffnet Fs-75

2,180,000  2,100,000 
-10%

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

QUẠT HÚT XÁCH TAY SOFFNET SHT-20

2,000,000  1,800,000 
-20%

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

Quạt hút xách tay SOFFNET SHT-25

2,300,000  1,850,000 
-15%

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

QUẠT HÚT XÁCH TAY SOFFNET SHT-30

2,500,000  2,130,000 
-6%

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

Quạt hút xách tay SOFFNET SHT-40

4,500,000  4,210,000 
-4%

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

Quạt hút xách tay SOFFNET SHT-45

5,300,000  5,070,000